Polecamy

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w Pikniku Integracyjnym   pn. „Odnowa Wsi – łączy, uczy i bawi”.

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz z sukcesem uczestniczyło w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi  w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi.

             Dnia 9 września  2017 r. na terenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzu odbędzie się impreza integracyjna  pn. „Odnowa Wsi – łączy, uczy i bawi”.         

Organizacja Pikniku Integracyjnego związanego z XX-leciem istnienia Programu Odnowy Wsi wynika z potrzeby integracji społeczności Grup Odnowy Wsi, podsumowania ich działalności, wymiany doświadczeń oraz promocji Programu.

Przewiduje się, iż w Pikniku udział weźmie ok. 100 zaproszonych gości oraz ok. 200 uczestników imprezy, głównie: mieszkańcy powiatu prudnickiego, krapkowickiego, głubczyckiego.   Dla uczestników Pikniku zorganizowane zostaną pokazy i warsztaty wyrobów rękodzieła ( w tym ; kwiatów, ozdób okolicznościowych i dekoracji ). Uczestnicy będą mieli możliwość degustacji potraw kulinarnych, wyrobów regionalnych przygotowanych przez Grupy Odnowy Wsi. Podczas pikniku swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentować będą  mieszkańcy zaproszonych miejscowości oraz dzieci i młodzież z okolicznych placówek oświatowych. Zwieńczeniem Pikniku będzie wspólna zabawa taneczna.  W ramach projektu przewiduje się również prezentacje działań,  ilustrujących przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 1997-2017 na terenie województwa opolskiego.

 

             W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wzięcia udziału w   Pikniku. Naszym zamiarem jest ukazanie najważniejszych projektów, zadań, realizacji, powstałych dzięki udziałowi w Programie Odnowy Wsi. Podczas Pikniku przygotowana zostanie  również wystawa fotograficzna ilustrująca owe  przedsięwzięcia                            

Zachęcamy zatem do uczestnictwa w  imprezie ukazując swój dorobek oraz  realizacje, którymi chcieliby Państwo się pochwalić szerszemu gronu odbiorców.

Z materiałów zebranych na powyższy cel utworzone zostaną materiały informacyjne: ulotka/ broszura, kalendarz  jako trwały element promocji Programu Odnowy Wsi .

 Zainteresowane Grupy zapraszamy także do udziału w konkursie kulinarnym, warsztatach rękodzieła, pokazach wokalnych i tanecznych, prezentowanych podczas imprezy. 

 

          Chęć udziału w Pikniku  można zgłaszać do dnia  4 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Głogówku pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr tel. 77-4069921.  

Materiały w formie elektronicznej ( zdjęcia zrealizowanych projektów wraz z krótkim opisem ) można przesyłać na adres lub                                                       

 

  Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Kazimierz      

      (-) Irena Lesiak

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg