Polecamy

Informacja

Ponad 37 000,00 PLN na założenie własnej firmy!!!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Lubsza do wzięcia udziału w projekcie pn.: "Most do sukcesu". Celem projektu jest pomoc szkoleniowo - doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do grupy 65 osób w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) bezrobotnych i biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub conajmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • migranci powrotni/imigranci.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • zamieszkują i/lub pracują i/lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego w następujących gminach: Wołczyn, Domaszowice, Świerczów, Lubsza;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 5 grup szkolenioweych po 13 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie;
 • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 25 088,94 PLN dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy - w maksymalnej wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 55 uczestników projektu;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe przedłużone - w maksymalnej wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 27 uczestników projektu;
 • doradztwo indywidualne (4h/os.) mające na celu rozwój prowadzonej działalności (z zakresu prawa, marketingu i finansów).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: www.euro.ctiw.pl/sukces lub pod numerem tel.: 500 101 790, e-mail:

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg