Polecamy

Ogłoszenie

             Wójt Gminy Lubsza informuje

W dniu 22 marca br. w ramach treningu decyzyjnego pk. Sudety-17 organizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki zostaną  ćwiczebnie dwukrotnie uruchomione  syreny alarmowe w Gminie Lubsza w miejscowości Mąkoszyce.

O godz. 11.30 będzie wyemitowany modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut oznaczający ogłoszenie alarmu.

Następnie o godz. 13.30 nastąpi odwołanie alarmu – zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności urządzeń obrony cywilnej do uruchomienia syren alarmowych oraz popularyzowanie obowiązujących sygnałów alarmowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg