Polecamy

Ogłoszenie

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2017

Do pobrania:

PDFogloszenie.pdf (322,14KB)

Baner Cyfrowa Gmina