Polecamy

Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac, dot. komisji konkursowej do  opiniowania złożonych  ofert w konkursie  otwartym  ogłoszonym przez  Wójta Gminy Lubsza  w dniu 31.01.2017r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2017

Do pobrania: PDFZarządzenie.pdf (404,24KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg