Polecamy

Informacja

Wójt Gminy informuje o możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert

Do pobrania:

PDFogłoszenie.pdf (107,73KB)

DOCzgloszenie kandydata.doc (42,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina