Polecamy

Ogłoszenie

otwarty konkurs ofert

na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2017

Do pobrania:

PDFogłoszenie.pdf

DOCXoferta.docx

DOCXsprawozdanie.docx

DOCoswiadczenie.doc