Polecamy

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza.

Nabór wniosków będzie trwał od 23 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok.12 komplet dokumentacji.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Lubsza otrzyma dotację na zadanie
z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota (ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Lubsza będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 29 września 2017r.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,
49-313 Lubsza, pok.12, w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4118630 wew. 134.

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

 

Do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (55,00KB)

DOCXInformacja o wyrobach zawierających azbest.docx (17,27KB)

DOCocena stanu technicznego - druk.doc (62,00KB)

DOCXoświadczenie.docx (10,92KB)

DOCXupoważnienie.docx (13,71KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg