Polecamy

Informacja

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Domu Ludowym w Lubszy odbyła się zorganizowana przez Wójta Gminy Lubsza oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubszy  konferencja pt. „ PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  I PRZEMOCY”.

Uczestników konferencji powitał Bogusław Gąsiorowski - Wójt Gminy Lubsza.

 

W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy i pedagodzy szkół gminnych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy, świetlicowi i bibliotekarki Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, dzielnicowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lubszy    i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Lubszy.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy z zakresu poznania przyczyn używania środków psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie    i określenie zadań w procedurze Niebieskiej Karty.

Konferencję prowadzili:

  •  Dorota i Janusz Guszpit- terapeuci prowadzący Punkt Konsultacyjny ds Uzależnień od Alkoholu, Narkotyków i Przemocy w Lubszy,
  •  mł. asp. Magdalena Bielecka  z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Brzegu,
  • asp. szt. Marek Wyka koordynator działań policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IMG_1420.jpeg IMG_1437.jpeg IMG_1432.jpeg IMG_1430.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg