Polecamy

Gmina Lubsza wśród 7 nagrodzonych

Gmina Lubsza wzięła udział w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
 
Zgłoszenie projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla 7 wsi Gminy Lubsza – Aglomeracja Mąkoszyce” jest kontynuacją strategii inwestycyjnej gminy przyjętą przez Wójta Wojciecha Jagiełłowicza, a kontynuowaną przez Wójta Bogusława Gąsiorowskiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Tarnowiec, realizowanej w latach 2012-2013.
 
Wśród 7 nagrodzonych gmin województwa opolskiego, Zarząd Województwa wyróżnił Gminę Lubsza przyznając nagrodę w środkach pieniężnych w wysokości 1000 zł.
W dniu 30.10.2013r. do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęły serdeczne gratulacje realizacji projektu aktywizującego społeczność wiejską i poprawiającego jakość życia na obszarach wiejskich.

Oczyszczalnia Makoszyce.jpeg
 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg