Polecamy

Wójt zaprasza mieszkańców do założenia profilu zaufanego

profil.jpeg

 W ramach realizacji projektu „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” Urząd Gminy w Lubszy uzyskał zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego.

Profil zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubsza serdecznie zaprasza osoby zainteresowane do punktu potwierdzającego profil zaufany mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 pok. 13-14.

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg