Polecamy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Ogloszenie konkursu PDFogłoszenie konkursu.pdf
Załącznik nr 1 DOCXoferta zał 1.docx
załącznik nr 2 DOCXoświadczenie zał 2.docx
załącznik nr 3 DOCXoświadczenie zał 3.docx
załącznik nr 4 DOCXoświadczenie zał 4.docx
załącznik nr 5 DOCXoświadczenie zał 5.docx
załącznik nr 6 DOCXoświadczenie zał 6.docx