Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego  oraz zużytych opon w listopadzie 2016 roku:

  • 26 listopad – Tarnowiec, Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce Szydłowice, Pisarzowice. 

Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie w godzinach 6.00 – 18.00.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg