Polecamy

Ogłoszenie

Lubsza, 16.07.2015r.    

WÓJT GMINY LUBSZA

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2014r., poz. 118,poz. 1143, po. 1138 ) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2015.

Poniżej tekst do pobrania:

PDFoferta.pdf (378,66KB)

PDFogloszenie konkursu.pdf (230,62KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg