Polecamy

O G Ł O SZ E N I E

 
Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy  o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w miesiącu październiku 2013r. O posiadanych odpadach wielkogabarytowych należy poinformować urząd gminy telefonicznie nr 774118630 wew. 134 biuro ochrony środowiska i rolnictwa lub Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o. w Brzegu tel. 774167365 wew. 21
Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie gabarytów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór. Zbiórka będzie powtórzona w miesiącach kwietniu, październiku 2014r. na zasadach jak wyżej.
Uwaga:
Informujemy, że kubły na odpady komunalne muszą spełniać wymagania Polskich norm PN-EN 840. Na rynku są dostępne kubły firm azjatyckich, które nie spełniają tych norm. Zakład Higieny Komunalnej
sp. z o.o. w Brzegu z takich kubłów nie będzie odbierać odpadów komunalnych.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg