Polecamy

Ogłoszenie

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Lubsza

Gmina Lubsza, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Lubsza, otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy.

Całkowita wartość zadania wynosi 39.507,25 zł z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 19 753,62 zł.
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) –  13 827,54 zł.
  3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 5 926,09 zł.

Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza będzie prowadziła firma, wyłoniona w drodze procedury  zapytania ofertowego, tj. Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.  z siedzibą: Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lubsza

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg