Polecamy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

  Gmina Lubsza pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza.

  09-02-2015
 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”.

  26-03-2015
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg