Polecamy

Konkurs recytatorski przedszkolaków

 Dzieci z przedszkola w Lubszy biorą czynny udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom‘’.
Nauczyciele czytają całej grupie ulubione bajki. Współpracujemy z Gminną Biblioteką w Lubszy, spotykamy się raz, dwa razy w miesiącu. Pani Wiesława Leja - bibliotekarka czyta dzieciom bajki, następnie dzieci opowiadają, rysują ilustracje, które umieszczane są w ,,Kąciku czytelniczym przedszkolia’ w bibliotece. Przy okazji dzieci rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową oraz motorykę małą.
            Dzieci bardzo lubią słuchać bajek, wierszy, opowiadań. Odbiór literatury ma ogromy wpływ na sposób mowy i myślenia dziecka. Rozwija zainteresowania czytelnicze, zaspokaja potrzebę kontaktu z osobami dorosłymi oraz z bohaterami literackimi. Kontakt z książką rozwija procesy poznawcze, dzieci zaczynają lepiej rozumieć rzeczywistość, radzić sobie w sytuacjach trudnych, są bardziej wrażliwe, empatyczne.
            Dnia 30.04.2013r w ramach ewaluacji ,,Cała Polska czyta dzieciom” odbył się konkurs recytatorski wybranych wierszy przez dzieci i rodziców.
            Na wstępie wychowawca grupy starszaków p. E. Szczupakowska powitała zaproszonych gości Wójta pana B. Gąsiorowskiego, dyrektora GOK- u panią M. Czarna, bibliotekarkę panią W. Leja, przewodniczącą Rady Rodziców panią A. Pachurkę oraz dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubszy panią A. Czechowską, którzy wchodzili w skład komisji, rodziców i dzieci. Następnie pod kierunkiem nauczycielki pani B. Smolak dzieci zaczęły recytować wiersze. Były to utwory przede wszystkim J. Brzechwy oraz J. Tuwima, które uczą, bawią, wychowują np. ,,Sroka”, ,,Leń”, ,,Spóźniony Słowik’’, ,,Murzynek Bambo”.
            Komisja oceniła recytację dzieci w kategoriach grup: maluchy 3-4 latki, średniaki 4-5 latki i starszaki 5-6 latki. Brała pod uwagę interpretację wiersza, tempo, intonację, znajomość tekstu.
           
 Przyznano następujące miejsca:
    Grupa 3-4 latki
I miejsce – Oliwia Spiecha
II miejsce – Oliwia Rawska
III miejsce – Mikołaj Drozd
        
  Grupa 4-5 latki
I miejsce – Nikola Jucha
II miejsce – Zosia Wojtkowska
III miejsce – Jakub Węgierski
       
   Grupa 5-6 latki
I miejsce - Maja Heisig
II miejsce – Roksana Małecka
III miejsce – Martynka Kraus
 
Wójt B. Gąsiorowski wręczył laureatom nagrody: dyplom, książkę, czekoladę.            
W konkursie brało udział 28 osób. Pozostałe dzieci zostały wyróżnione i także otrzymały nagrody.
Grono pedagogiczne dziękuje rodzicom za przygotowanie dzieci do udziału  w konkursie.
 
Elżbieta Szczupakowska
Barbara Smolak
Marta Świder
 

DSCF0092.jpeg
DSCF0045.jpeg
 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg