Polecamy

Archiwum 2013

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza z dnia 14.01.2013r. dot. zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wsród mieszkańców Gminy Lubsza w 2013 roku.


   

  14-01-2013
 • 25-01-2013
 • FERIE NA SPORTOWO

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Lubsza do uczestnictwa w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych na hali sportowej w Lubszy.

  25-01-2013
 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Lubszy

  Pod takim właśnie hasłem 22 lutego 2013r. w Lubszy odbyło się spotkanie przedszkolaków z ich babciami oraz dziadkami. Zaproszeni gości licznie przybyli na tę uroczystość. Każda z grup przedszkolaków przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta.
  30-01-2013
 • Ferie,ferie i po feriach …..

  Wiadomo co dobre szybko się kończy i tak dobiegły dwutygodniowe ferie   dla dzieci  zorganizowane  w świetlicach wiejskich gminy Lubsza. Od poniedziałku do piątku przez okres 2 tygodni obywały się zajęcia dla dzieci, w których ogółem uczestniczyło 264 dzieci. Zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym przez GOK w Lubszy harmonogramem.

  18-02-2013
 • List Prezesa KRUS do rolników

  działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.
  Niestety, rolnicy i członkowie ich rodzin ulegają wypadkom przy pracy częściej niż pracownicy innych działów gospodarki.
  25-02-2013
 • Lato Kwiatów

  plakat LK 2013.jpeg Lato Kwiatów w Ottmuchowie w dniach 5-7 lipca 2013.

  01-07-2013
 • Przyrodnicze sukcesy

    Schowek01.jpeg Uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mąkoszycach wzięli udział  w OGÓLNOPOLSKIM   KONKURSIE PRZYRODNICZYM - GALILEO organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. 

  17-05-2013
 • Zaproszenie na ŚWIĘTO RODZINY

    Schowek01.jpeg Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu oraz Publiczne Przedszkole w Lubszy serdecznie zapraszają rodziców wraz z dziećmi na ŚWIĘTO RODZINY, które odbędzie się 8 czerwca 2013r.


   

  03-06-2013
 • Profilaktyka a Ty

  Plakat.jpeg Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 22 czerwca 2013 rokupunktualnie o godz. 16.00.

  19-06-2013