Polecamy

Archiwum 2014

 • 11-08-2014
 • Zaproszenie

  Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

  Projekt nr 37/MOF/2/2013: „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007-2013. Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/99/14 z dnia 25 czerwca 2014

  logo.jpeg
   

  10-09-2014
 • Szczepienia lisów

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, że w dniach   01.10. – 08.10.2014 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa opolskiego. Szczepionka wykładana będzie przy użyciu samolotów.

   

  12-09-2014
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w miesiącu październiku 2014 roku w dniach: 16, 17, 30, 31.
  O posiadanych odpadach wielkogabarytowych należy poinformować Urząd Gminy telefonicznie nr 774118630 wew. 134 biuro ochrony środowiska i rolnictwa lub Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o. w Brzegu nr tel. 774167365 wew. 21
  Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.
   
   
   
   
  10-10-2014
 • Spotkanie

  Schowek01.jpeg
   
  Jesteś nauczycielem lub pracownikiem instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, zwolnionym, przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r. ??
  PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE !!
  24-09-2014
 • OGŁOSZENIE TURNIEJU

  III Otwarty Turniej Piłki Nożnej Orlik 2014 w Kościerzycach 11 październik 2014 (sobota)
  Zgłoszenia, w których zawarte będą:
  - nazwa drużyny,
  - imię i nazwisko kapitana + nr kontaktowy
  - wstępny skład (min. 6 osób, max. 8)
   
  prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 07.10.2014 na adres e-mail: orlik.boisko@gmail.com
  Pozostałe informacje będą dostępne po otrzymaniu zgłoszenia danego zespołu. Liczba drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
   
  ZAPRASZAMY!
  07-10-2014
 • 15-10-2014
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późń . zm.), na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 , poz. 645 ze zmianami )  oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami  pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)
   

  21-10-2014
 • 22-10-2014
 • Ogłoszenie

   Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości: Myśliborzyce

   

  08-12-2014