Polecamy

Archiwum 2014

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2014.

  05-03-2014
 • Ogłoszenie

    Schowek01.jpeg
   
  Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego   na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę na dziećmi
  w wieku do lat 3.
  24-03-2014
 • V Festiwal Piosenki Turystycznej

  logo festiwalu.jpeg
  6 czerwca 2014 roku  o godzinie 10.00 w Samorządowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie odbędzie się V Festiwal Piosenki Turystycznej pn: „Piosenka Turystyczna na Stobrawskim  Zielonym  Szlaku”. Zachęcamy do komponowania własnych utworów promujących obszar LGD Stobrawski Zielony Szlak

  12-05-2014
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Schowek01.jpeg
  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Lubszy w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r.
   

  10-04-2014
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że wzorem lat ubiegłych czynny będzie w Gminie punkt obsługi rolników, który udzielać będzie pomocy przy wypełnianiu wniosków dot. płatności obszarowych.
  Punkt ten mieścić się będzie w Sali Narad Urzędu Gminy i czynny będzie w każdy piątek /od 11.04 do 09.05.2014r./ .
  Pomoc rolnikom udzielana będzie odpłatnie przez pracowników OODR w Łosiowie.
   
   
  Wójt Gminy Lubsza
  Bogusław Gąsiorowski
   
  10-04-2014
 • OGŁOSZENIE TURNIEJU

  II Otwarty Turniej Piłki Nożnej - Orlik 2014 w Kościerzycach
  odbędzie się 24 maja 2014 (sobota) od godz. 12.00

  W turnieju weźmie udział 6 drużyn (zgłosił się już cały komplet), gra odbędzie się w 2 grupach.


  Pytania należy kierować na e-mail:

  Animatorzy Orlika

  19-05-2014
 • 15-05-2014
 • Informacja Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Brzegu

  Schowek01.jpeg spotkanie nt. możliwości otrzymania dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej

  25-07-2014
 • OGŁOSZENIE TURNIEJU

  II Otwarty AMATORSKI Turniej Tenisa Ziemnego - Orlik 2014 w Kościerzycach
  odbędzie się 02 sierpnia 2014 (sobota)

  Zgłoszenia, w których zawarte będzie:
  - imię i nazwisko zawodnika + nr kontaktowy
  prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 30.07.2014 na adres e-mail:

  Pozostałe informacje będą dostępne po otrzymaniu zgłoszenia danego zawodnika.

  Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
  (w pierwszej kolejności zagwarantowany udział będą mieć stali użytkownicy Orlika - o ile wyrażą chęć uczestnictwa)

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

  15-07-2014
 • Informacja

  Schowek01.jpeg
   
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne.
  30-07-2014
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg