Polecamy

Archiwum 2015

 • Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Publicznym w Mąkoszycach

  DSC_1309.jpeg 16 stycznia 2015 roku w Publicznym Przedszkolu w Mąkoszycach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyli w bardzo licznym gronie dziadkowie przedszkolaków, których powitała pani dyrektor Krystyna Ślusarek, dziękując im za opiekę i miłość jaką darzą swoje wnuczęta. Następnie życzyła gościom zdrowia, sił i pogody ducha oraz tego aby wnuczęta dostarczały im jak najwięcej powodów do dumy i radości. Na koniec zaprosiła gości na występ dzieci.
  10-02-2015
 • Informacja

  dotyczy budowy bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S. A.

  Do pobrania:

  PDFPGE Elektrownia Opole SA.pdf

  27-02-2015
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025

  06-03-2015
 • Ogłoszenie

   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy - Błota

  11-03-2015
 • Ogłoszenie

   drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy - Myśliborzyce

  11-03-2015
 • Ogłoszenie

  drugie rokowania po drugim  przetarg ustnym  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy - Kościerzyce

  11-03-2015
 • OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza”.
  20-03-2015
 • Harmonogram Zebrań Wiejskich w Gminie Lubsza w 2015 roku

   

  Lp.
  Miejscowość
  Miejsce zebrania
  Data Zebrania
   
  Godzina
  zebrania
   
  1.
  Garbów
  Świetlica wiejska
   
  02.03.2015r.
  18.00
  2.
  Błota
   
  Dom Ludowy
  03.03.2015r.
  18.00
  3.
  Michałowice
   
  Dom Ludowy
  04.03.2015r.
  18.00
  4.
  Rogalice
   
  Dom Ludowy
  05.03.2015r.
  18.00
  5.
  Raciszów
  Świetlica wiejska
   
  06.03.2015r.
  18.00
  6
  Czepielowice
   
  Dom Ludowy
   
  09.03.2015r.
  18.00
  7.
  Pisarzowice
  Dom Ludowy
   
  10.03.2015r.
  18.00
  8.
  Nowy Świat
  Świetlica wiejska
   
  11.03.2015r.
  18.00
  9.
  Roszkowice
  Świetlica wiejska
   
  12.03.2015r.
  18.00
  10.
  Mąkoszyce
   
  Dom Ludowy
   
  13.03.2015r.
  18.00
  11.
  Lubsza
   
  Remiza OSP
  16.03.2015r.
  18.00
  12.
  Kościerzyce
  Sala gimnastyczna w Publicznym Gimnazjum
  w Kościerzycach
  17.03.2015r.
  18.00
  13.
  Śmiechowice
   
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  18.03.2015r.
  18.00
  14.
  Lubicz
  Świetlica wiejska
   
  19.03.2015r.
  18.00
  15.
  Myśliborzyce
  Dom Ludowy
   
  20.03.2015r.
  18.00
  16.
  Borucice
  Świetlica wiejska
   
  23.03.2015r.
  18.00
  17.
  Dobrzyń
   
  Dom Ludowy
   
  24.03.2015r.
  18.00
  18.
  Piastowice
   
  Świetlica wiejska
  25.03.2015r.
  18.00
  19.
  Szydłowice
   
  Świetlica wiejska
  26.03.2015r.
  18.00
  20.
  Tarnowiec
  Świetlica wiejska
   
  27.03.2015r.
  18.00
  21.
  Nowe Kolnie
  Świetlica wiejska
   
  30.03.2015r.
   
  18.00

   
  10-02-2015
 • 12-02-2015