Polecamy

Archiwum 2015

 • XIII GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW JASEŁKOWYCH - JASEŁKA 2015

  P1010165.jpeg Przegląd Zespołów Jasełkowych na stałe wpisany jest do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Jasełka to najpiękniejsza tradycja nierozerwanie połączona ze Świętami Bożego Narodzenia. Głównymi celami przeglądu są: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja elementów tradycyjnej kultury, obyczajów, pieśni i języka polskiego, wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

  W dniu 16.01.2015 r. na hali sportowej w Mąkoszycach odbył się XIII Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych „Jasełka 2015”
  20-01-2015
 • Ogłoszenie

  Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118, poz.1146, poz.1138) oraz Uchwały Nr LI/367/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 21.11.2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
  Wójt Gminy Lubsza   informuje o możliwości zgłaszania  przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2015.  
  20-01-2015
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych  prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz  przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

  Do pobrania:

  PDFzarzadzenie.pdf

  27-01-2015
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac

  Plik poniżej do pobrania:

   PDFzarzadzenie.pdf

  04-02-2015
 • OGŁOSZENIE

   WÓJT GMINY LUBSZA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 LUTEGO 2015R. (CZWARTEK) URZĄD STANU CYWILNEGO   Z PRZYCZYN LOSOWYCH BĘDZIE NIECZYNNY.
  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
                                                                                                 Wójt Gminy    
                                                                               /-/     Bogusław Gąsiorowski
  13-02-2015
 • Ogłoszenie

  nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego

  19-02-2015
 • Informacja

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzegu  prezkazuje informację o działalności KRUS

  27-02-2015
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  odstąpienia oferenta od umowy  na  realizację zadania  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2015.

  13-03-2015
 • GMINNY KONKURS WIELKANOCNY - WIELKANOC W TRADYCJI

  P1010274.jpeg Barwne pisanki, koszyczki, wielkanocne palmy, baranki i świąteczne ciasta oceniano na Gminnym Konkursie Wielkanocnym „Wielkanoc w Tradycji”, który odbył się 21.03.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Michałowicach. Po uroczystym otwarciu i powitaniu zaproszonych gości i uczestników konkursu komisja konkursowa przystąpiła do oceny prac konkursowych.

  26-03-2015
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

   rokowania po drugim  przetarg ustnym nieograniczony zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

  Położenie nieruchomości:  Czepielowice

  30-12-2014