Polecamy

Aktualności

 • Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  WOT - 1.jpeg W związku ze wznowieniem terminów zapoznań ochotników z warunkami pełnienia terytorialnej służby wojskowej w jednostkach WOT oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu informujemy, że nabór ochotników do pełnienia tej formy ochotniczej służby wojskowej trwa.

  28-05-2020
 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  pilny komunikat.jpeg

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję,
  że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail –
  • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.  

  W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie
  (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie:

  1. Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
  2. Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132

  W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy:

  1. Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
  2. Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
  3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
  4. Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
  5. Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121

  Dane kontaktowe do jednostek podległych:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail:
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail:

  Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

  13-03-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  27-05-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  27-05-2020
 • Harmonogram szczepień psów

  Wójt Gminy Lubsza we współpracy z lekarzami weterynarii  informuje, że na terenie Gminy Lubsza odbędą się szczepienia psów przeciw wściekliźnie

  27-05-2020
 • Apel do mieszkańców

  Szanowni Państwo
  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych, o śledzenie obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Lubsza w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 wyłącznie on-line, na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

  Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

  Z poważaniem

  Wojciech Jagiełłowicz

  Przewodniczący Rady Gminy Lub

  26-05-2020
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym  w Lubszy

  26-05-2020
 • Komunikaty dotyczące stosowania środków ochrony roślin

  W związku z wykonywanymi przez rolników zabiegami środkami ochrony roślin Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Brzegu wzorem lat ubiegłych przekazuje w załączeniu komunikaty dotyczące stosowania środków ochrony roślin:

  • komunikat specjalny dotyczący środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół
  • komunikat w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

  Przedmiotowe informacje, znajdują się na stronie administrowanej przez WIORiN w Opolu pod adresem: http://piorin.gov.pl/op-aktualnosci/op-aktualnosci-wojewodzkie/komunikat,65.html

  DOC2020 Informacja - STOSOWANIE (sprzęt naziemny).doc

  DOC2020 Komunikat specjalny - PSZCZOŁY.doc

  15-05-2020
 • 13-05-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji Rocznego Programu  Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Do pobrania: PDFZarzadzenie w spr. sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi2.pdf

  13-05-2020