Polecamy

Aktualności

 • 14-10-2021
 • Informacja o organizowaniu  spotkania informacyjnego ramach kampanii bezpiecznej  pracy sezonowej w UE.

  Informacja o organizowaniu  spotkania informacyjnego ramach kampanii bezpiecznej  pracy sezonowej w UE.

  Spotkanie Informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu - II piętro Sala Multimedialna pok.21 w dniu 13.10.2021 r.

  PDFKampania INFORMACYJNA PRACA SEZONOWA.pdf

  12-10-2021
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia   konsultacji w sprawie  uchwalenia  „Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2022”

  Do pobrania: PDFProgram Wspólpracy na 2022r.doc.pdf

  DOCformularz konsultacji 2021.doc

   

  12-10-2021
 • Ogłoszenie

  Bieg Jana Pawła II

  Plakat.jpeg

   

  08-10-2021
 • Komunikat

  Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w sprawie jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowy Świat

  Do pobrania: PDFkomunikat w sprawie jakości wody do spożycia - Nowy Świat.pdf

  04-10-2021
 • Ogłoszenie

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji

  Śmiechowice Sp. z o.o.

   

  OGŁOSZENIE

  W związku z wydanym komunikatem  w dniu 30.09.2021 przez PPIS w Brzegu o nieprzydatności wody do spożycia w miejscowościach: Boruta, Borucice, Mąkoszyce, Nowy Świat, Rogalice, Książkowice, Smolarnik, Roszkowice, Kopalina i Tarnowiec, informujemy, że podjęto działania naprawcze w tej sprawie.

  W chwili obecnej są prowadzone intensywne płukania sieci w wyżej wymienionych miejscowościach oraz intensywne chlorowanie podawanej wody.

  Nowe próbki pobrane w dniu dzisiejszym z sieci wodociągowej zostały dostarczone do badań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu.      

  W dniu dzisiejszym od godziny 12.00  będzie dowożona przez Ochotniczą Straż Pożarną woda zdatna do spożycia po przegotowaniu.

  .

   

                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                Ryszard Bahrynowski

   

  01-10-2021
 • 23-09-2021
 • Plan polowań zbiorowych

  Zarząd KŁ nr 35 „Ryś” w Opolu działając w trynie przewidzianym w art. 42 ust. 2b Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r. z późn. zm. informuje, iż w n/w terminach będzie organizatorem polowań indywidualnych i zbiorowych dla myśliwych polskich i cudzoziemców  wskazanych w przedmiotowej ustawie na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego leśnego nr 23 „Grodziec” położonego w województwie opolskim na terenie powiatu namysłowskiego w obrębie Gmin ŚWIERCZÓW, LUBSZA, NAMYSŁÓW; będących w zasięgu terytorialnym PGL LP N-ctwa BRZEG i NAMYSŁÓW

  PDFplan-polowan-rys 21-22 do gmin.pdf

  22-09-2021
 • 22-09-2021
 • 22-09-2021