Polecamy

Aktualności

 • Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Lubsza, dnia   21.06.2022r

  O G Ł O S Z E N I E

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zużytych opon (tylko samochodów osobowych) o średnicy do 120 cm w miesiącu lipcu i  sierpniu 2022 roku:

  • 4, 5, 6 lipca – Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat
  • 11, 12, 13 lipca - Tarnowiec,  Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice
  • 18, 19, 20 lipca- Lubsza, Piastowice
  • 25, 26, 27 lipca- Michałowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów
  • 1, 2, 3 sierpnia – Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Sielska Woda 

  Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

  Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie w godzinach 6.00 – 18.00.

  Reklamacje będą uwzględniane do dnia 17 sierpnia 2022r.

  22-06-2022
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa "ŁOpolskie Klimaty na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

  plakat zlot 4.png Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Talent" zapraszają na Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa "ŁOpolskie Klimaty na Stobrawskim Zielonym Szlaku", który odbędzie się w Ośrodku "Żwirek" w Luboszycach (gmina Łubniany) w dniach 1-3 lipca 2022 r.

  W programie mi.in:

  - występ zespołu "Batala Polska"

  - przejazd Garbusów przez Gminę Łubniany

  - warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich "Dziołchy z klasą" z Masowa

  - ROCKOTEKA

  Więcej szczegółów na plakacie! Zapraszamy!!

   

   

  21-06-2022
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  13-06-2022
 • Odbiór bioodpadów

  Dnia 30 czerwca 2022 odbędzie się odbiór bioodpadów w miejscowościach: Michałowice, Myśliborzyce, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Tarnowiec, Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Szydłowice, Leśna Woda, Lednica, Sielska Woda.

  13-06-2022
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

  Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji
  o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych.

  Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

  Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

  Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma na złożenie nowej deklaracji 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

  Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej do właściwego urzędu gminy. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy jest wdrażana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia osoby składającej deklarację jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

  Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

  Do pobrania:

  PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf

  PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf

  28-12-2021
 • Informacja w sprawie uzupełnienia dokumentacji  złożonej w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  pgr logo.jpeg

  Informacja dla   RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ w sprawie uzupełnienia dokumentacji  złożonej   w ramach  projektu  grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Uprzejmie  informuję , że  Gmina Lubsza  nawiązała umowę  o powierzenie grantu  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

   Po otrzymaniu    środków  finansowych  Gmina  Lubsza  zorganizuje  przetarg  na  zakup  laptopów.  Zgodnie z  wymogami projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich   w  rozwoju  cyfrowym  – Grant PPGR” , wsparcie  to    dedykowane jest   dla  dzieci z rodzin pegeerowskich, po złożeniu  stosownego oświadczenia, mieszkańców gminy Lubsza.

  W związku z  długim okresem  czasu  jaki upłynął  od  naboru  , celem   potwierdzenia  miejsca  zamieszkania  ucznia, proszę o uzupełnienie  złożonego  oświadczenia  o dane osobowe,  według  załączonego wzoru .

  Informuję, że Gmina Lubsza  organizując przetarg  musi mieć potwierdzone  dane  o miejscu zamieszkania  ucznia , gdyż zakupiony laptop może przekazać  tylko dla mieszkańca gminy. W innym przypadku gmina  zwraca  środki do Grantodawcy . 

  Dane osobowe wykazane w załączniku   będą   również wykorzystane  przez gminę   do  nawiązania  umowy przekazania sprzętu komputerowego  dla  ucznia .

  Celem nieprzedłużania  procedur przetargowych, proszę  o potwierdzenie  danych osobowych  według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14  czerwca   2022r.  Dane te należy  dostarczyć do Urzędu Gminy w  Lubszy .  

  Jednocześnie informuję, że  w przypadku, w którym uczeń od czasu  złożenia  ostatniego oświadczenia stał się pełnoletni,  jest zobowiązany  złożyć  oświadczenie  we  własnym imieniu  na  załączniku  nr  8  Regulaminu  projektu (OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę).

  Wójt Gminy 

  Bogusław Gąsiorowski

  Do pobrania: 

  DOCDane OSOBOWE wnioskodawcy załącznik do wniosku.doc

  PDFDane OSOBOWE wnioskodawcy załącznik do wniosku.pdf

  DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie-1.doc

  PDFZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie-1.pdf

  01-06-2022
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Nr WG.0050.67.2022 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 maja 2022 roku

  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny w ramach otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2022 i określenia jej prac.

  Do pobrania: PDFZarządzenie powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w gminie Lubsza.pdf

  31-05-2022
 • Nieodpłatna siłownia dla mieszkańców Gminy Lubsza

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że od dnia 01 czerwca 2022r. nieodpłatnie przekazuje dla mieszkańców Gminy Lubsza korzystanie z siłowni przy ul. Szkolnej 4 w Lubszy. Siłownia czynna będzie w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 16.00 do 20.00. Do użytku są atlasy, odważniki i bieżnia. Korzystający z siłowni muszą posiadać zmienne obuwie sportowe i odpowiedni strój. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.  

  Wójt

  Bogusław Gąsiorowski

  Do pobrania: PDFREGULAMIN Gminnej Siłowni w Lubszy 2022.pdf

  31-05-2022
 • W dniu 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny,  W dniu 20 czerwca 2022 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 15.00

  WÓJT

  Bogusław Gąsiorowski

  31-05-2022
 • Informacja o przeprowadzonym przetargu

  W dniu 18.05.2022r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Dobrzyniu, oznaczonej jako działki nr  582 o pow. 0,4751 ha

  25-05-2022