Polecamy

Aktualności

 • 22-09-2022
 • 19-09-2022
 • 14-09-2022
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  09-09-2022
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktów konsultacyjnych!!

  Harmonogram Punktów konsultacyjnych etap V.jpeg  

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

  - mieszkańców

  - przedsiębiorców

  - organizacje pozarządowe

  - ograny samorządów terytorialnych

  do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

  Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji piątego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju - Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii celów.

  Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na

  e-mail:

  07-09-2022
 • 22-08-2022
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktów konsultacyjnych!!

  Harmonogram Punktów konsultacyjnych etap 4.png Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

  - mieszkańców

  - przedsiębiorców

  - organizacje pozarządowe

  - ograny samorządów terytorialnych

  do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

  Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji czwartego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju - Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR.

  Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na

  e-mail:

  24-08-2022
 • Spotkanie informacyjne 24 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

  belka_fundusze_europejskie.png

  SPOTKANIE INFORMACYJNE 24 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

  realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

  w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

  Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa. 

  23-08-2022
 • OGŁOSZENIE

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.08.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Mąkoszyce, Rogalice, Borucice w godz. 8.00-16.00 w związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjno-remontowych sieci wodociągowej.

  Za powstałe utrudnienia przepraszamy

  18-08-2022
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktów konsultacyjnych!!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

  - mieszkańców

  - przedsiębiorców

  - organizacje pozarządowe

  - ograny samorządów terytorialnych

  do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

  Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji trzeciego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju - określenie grup docelowych.

  Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na

  e-mail:

  09-08-2022
Baner Cyfrowa Gmina