Polecamy

Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu

  Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Szydłowice.

  02-02-2023
 • Ogłoszenie o przetargu

  Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Dobrzyń.

  02-02-2023
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2023.

  31-01-2023
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  Wójt Gminy Lubsza ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2023

  Do pobrania: PDFOgłoszenie konkursu 2023r.pdf (428,16KB)

  PDFOferta1.pdf (637,27KB) DOCOferta1.doc (117,00KB)

  PDFSprawozdanie.pdf (532,04KB) DOCSprawozdanie.doc (86,00KB)

  PDFInformacja o prawach osób.pdf (286,36KB)

  27-01-2023
 • VII edycja Programu Mentoringu Biznesowego

  Mentoring Biznesowy 940788 px 002.png W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Dziesięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, które mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

   Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 13 lutego 2023 r.  Zgłoszenia do programu prosimy przesyłać na adres .

  Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://ocrg.opolskie.pl/mentoring-biznesowy/.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Na stronie FB Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki znajduje się post zachęcający do udziału w programie, zapraszamy do udostępnienia, link tutaj: https://linkd.pl/24puc

   

   

  26-01-2023
 • 26-01-2023
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2023/2024 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  jakie kryteria są brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz jakie dokumenty są niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria 

  PDFzarządzenie 11-2023.pdf (598,28KB)

  23-01-2023
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  \w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2023/2024 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych   przedszkoli, oddziału przedszkolnego  w publicznej  szkole  podstawowej, publicznej innej formy   wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza  oraz  podania  do  publicznej  wiadomości jakie kryteria są brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz  jakie dokumenty są niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania za  poszczególne  kryteria 

  Do pobrania: PDFzarządzenie 10-2023.pdf (627,80KB)

  23-01-2023
 • Ogłoszenie

  Lubsza, dn. 13.01.2023r.

   

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że od dnia 16.01.2023r. będzie możliwość zakupu 3 ton węgla na warunkach interwencyjno – promocyjnych lub zakupu drugiej transzy w ilości do 1,5 tony.

  Proszę o nie odwlekanie zakupu groszku i orzecha na ostatnią chwilę.

  Workowany węgiel można kupić za dopłatą 150 zł za 1 tonę w składzie ul. Polna 2, Brzeg, tel. 604 709 304.

  Transport przy zakupie 1,5 t i więcej bezpłatny.

  Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

  13-01-2023
 • Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

  Infografika 1.png  Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

  W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. na smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

  W styczniu 2023 r. emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, ZUS wyda automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

  Osoby, które uzyskają uprawnienia do świadczeń w 2023 roku otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

  Jak działa mLegitymacja

  mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

  Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (formularz ERL).

  Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie
  z nadanym terminem ważności.

  Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.zus.pl oraz na www.gov.pl/web/obywatel-w-aplikacji/w-aplikacji

  12-01-2023
Baner Cyfrowa Gmina