Polecamy

Aktualności

 • „ Plecak kluczowych kompetencji” - materiały dydaktyczne

   W związku z realizacją projektu pn. „ Plecak kluczowych kompetencji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym

  20-09-2012
 • Wójt Gminy informuje

  Wójt Gminy informuje mieszkańców gminy Lubsza posiadających umowy na odbiór odpadów komunalnych z ZHK Sp. z o.o. w Brzegu, że w ramach podpisanych umów zakład oferuje:
  18-09-2012
 • 30-08-2012
 • 03-08-2012
 • Wójt Gminy Lubsza informuje

  że w dniu 7 sierpnia 2012r. w godz. od 8.00 do 18.00na terenie Gminy Lubsza odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon. Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne) oraz bez felg.

  30-07-2012
 • EEG BIOFEDDBACK W PSP W CZEPIELOWICACH

  Problem rosnącej liczby dzieci z różnorodnymi zaburzeniami procesu uczenia się i koncentracji uwagi itp. nakazuje stosowanie coraz efektywniejszych metod terapii.                      Wśród licznych sposobów terapeutycznych coraz częściej  jest stosowana metoda EEG- Biofeedback, która teraz będzie prowadzona dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej    w Czepielowicach.       
  W środę 23 listopada odbyło się uroczyste otwarcie gabinetu do terapii EEG - Biofeedback. Wysoko specjalistyczny aparat EEG - został zakupiony dla  szkoły dzięki ofiarności Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Czepielowicach.
  07-12-2011
 • Ogłoszenie

  Urząd Gminy Lubsza poszukuje domu dla 2 szczeniąt. Psy są w dobrym stanie zdrowotnym. Osoby chętne do przygarnięcia psów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Lubsza pod numerem telefonu 774118629 wew. 134.

   

  13-08-2012
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi ....

  20-12-2011
 • Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych KRUS

  Placówka Terenowa KRUS informuje o uruchomieniu Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych

  więcej informacji pod adresem:

  http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

  02-03-2012
 • Komunikat

  Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników z terenu Gminy Lubsza w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy są zobowiązani do zawiadamiania Wójta Gminy Lubsza o zawarciu z młodocianym umowy na w/w przygotowanie zawodowe

  20-08-2012