Polecamy

Aktualności

 • KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  pilny komunikat.jpeg

  W związku z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli informuję, że od dnia 15 czerwca 2020r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

   

  Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail –
  • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.

  W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem merytorycznym telefonicznie:

  • Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121
  • Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
  • Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132
  • Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
  • Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
  • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
  • Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136

   

  W przypadku osobistego stawiennictwa informuję, że przy wejściu do budynku Urzędu zainstalowany jest dzwonek do drzwi.

  Obsługa interesantów w siedzibie Urzędu odbywać się będzie wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa polegających na obowiązku noszenia maseczek ochronnych
  oraz dezynfekcji rąk.

  Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

   

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  10-06-2020
 • Dyżur urzędnika wyborczego w dniu 12.06.2020r..

  WÓJT GMINY LUBSZA  INFORMUJE, ŻE w dniu 12 czerwca 2020 r.  URZĄD GMINY W LUBSZY  będzie nieczynny.

  Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach 1000-1400  w Urzędzie Gminy w Lubszy będzie pełnił dyżur urzędnik wyborczy.

  05-06-2020
 • 05-06-2020
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

  05-06-2020
 • Ogłoszenie o przetargu

  ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, na czas określony z przeznaczeniem na cele nierolnicze

  04-06-2020
 • Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zużytych opon o średnicy do 140 cm w miesiącu czerwcu 2020 roku

  03-06-2020
 • Informacja

  Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt 

  Do pobrania: PDFulotka_Portal_IRZplus.pdf

  Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

  03-06-2020
 • Urząd Gminy w Lubszy nieczynny w dniu 12.06.2020 r.

  WÓJT GMINY LUBSZA  INFORMUJE, ŻE w dniu 12 czerwca 2020 r.

  URZĄD GMINY W LUBSZY  będzie nieczynny

   

  Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

                                                                                               

  01-06-2020
 • Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  WOT - 1.jpeg W związku ze wznowieniem terminów zapoznań ochotników z warunkami pełnienia terytorialnej służby wojskowej w jednostkach WOT oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu informujemy, że nabór ochotników do pełnienia tej formy ochotniczej służby wojskowej trwa.

  28-05-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  27-05-2020