Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2024

  PDFLubsza_projekt uchwały_program opieki nad zwierzętami_2024.pdf (228,81KB)

  01-03-2024
 • Komunikat

  Przewodniczący Rady Gminy Lubsza informuje, że w związku z problemami technicznymi Sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 29.02.2024 r. godz. 9.00 -  rozpocznie się o godz. 9.30

  29-02-2024
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na realizację  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania  publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku  2024

  27-02-2024
 • Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  29 lutego 2024 r. o godz. 9.00  w Domu Ludowym w Lubszy

  26-02-2024
 • Komunikat w sprawie dróg

  W związku z licznymi uwagami na temat stanu technicznego dróg na terenie Gminy Lubsza oraz niejasnościami co do własności poszczególnych dróg informujemy, że pod linkiem: http://zui.com.pl/zdp/brzeg.html znajduje się mapa sieci dróg, na której można sprawdzić dokładny przebieg oraz nr drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej w obrębie naszego powiatu.

  Ponadto informujemy, że wszystkie uwagi na temat stanu technicznego dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych są niezwłocznie przekazywane wg właściwości do zarządcy tych dróg tj. odpowiednio do Starostwa Powiatowego w Brzegu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.

  20-02-2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  informacji o wynikach  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji

  Do pobrania: PDFZarządzenie WG.pdf (112,34KB)

  16-02-2024
 • Ogłoszenie o wolnych miejscach w Klubie Dziecięcym w Dobrzyniu

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Lubsza, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia do skorzystania z opieki nad dzieckiem, sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę klubu.

  Na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc, można zgłaszać dzieci do objęcia opieką w Klubie Dziecięcym w Dobrzyniu.

  Wnioski o przyjęcie dziecka do klubu dostępne są na stronie internetowej https://www.szkola-lubsza.pl  w zakładce – Klub Dziecięcy w Dobrzyniu.

  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy, ul Szkolna 2 .

  Miesięczna opłata za pobyt dziecka w klubie w 2024 r. wynosi 520 zł + wyżywienie 12 zł dziennie.

  Podstawowe informacje o funkcjonowaniu Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu, dostępne są na stronie  https://www.szkola-lubsza.pl w zakładce Klub Dziecięcy w Dobrzyniu.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 774120841.

   

  Agata Czechowska

  Kierownik Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu

  14-02-2024
 • Informacja Wójta Gminy Lubsza

  w dniu 06.02.2024r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Nowym Świecie, oznaczonej jako działka nr  301/6 o pow. 0,1813 ha i udział 1/6 w działce nr 301/5 o pow. 0,1130 ha.

   

  13-02-2024
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

   16.02.2024 r.png 

  W dniu 16.02.2024 r. o godz. 10.00  odbędzie się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

  Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.02.2024 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lub dostarczając do Biura LGD (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.stobrawskiszlak.pl

   DOCXformularz spotkanie dot ewaluacji - 2024.docx (75,99KB)

   

  12-02-2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie powołania  komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac

  Do pobrania:

  PDFZarządzenie WG powołanie Komisji - 2023r.pdf (614,84KB)

  07-02-2024
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg