Polecamy

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Schowek01.jpeg
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2007 – 2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
 
Gmina Lubsza przystąpiła do realizacji projektu nr RPOP.05.03.00-16-036/09-00
pn. „Budowa domu ludowego we wsi Lubsza”. W dniu 03.10.2014r. została podpisana
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego Umowa o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Osi  priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe,
Działania RPOP.05.03.00 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Całkowita wartość projektu: 3.291.520,04 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.882.412,62 zł
 
 
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg