Polecamy

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

baner.jpeg

Powiat Opolski

w partnerstwie z : Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

 realizuje

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

 projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł Projektu

 

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

Nr Umowy

UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00

Wartość Projektu

3 867 820,00 zł

w tym środki z :

                                             Unii Europejskiej  –  3 287 647,00 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego –     580 173,00 zł

Okres realizacji

Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego  w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

Realizacja Projektu 

Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację. Utworzonych zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST). Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST uczestniczących w projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz szeroko zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.  

Partnerzy

w projekcie:

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

te. 77 469 55 25

e-mail:

 

 1. Gmina Głubczyce

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail:

 

 1. Gmina Cisek

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

tel. 77 487 11 57

e-mail:

 

 1. Powiat Prudnicki

ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 77 438 17 00

e-mail:

 

 1. Gmina Głogówek

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

tel. 77 406 99 00

e-mail:

 

 1. Gmina Lubsza

ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

tel. 77 411 86 15

e-mail:

 

 1. Gmina Prudnik

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 62 00

e-mail:

 

 1. Gmina Olszanka

Olszanka 16, 49-332 Olszanka

tel. 77 412 96 82

e-mail:

 

 1. Gmina Popielów

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

tel. 77 427 58 22

e-mail:

 

 1. Gmina Polska Cerekiew

ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

tel. 77 480 14 60

e-mail:

 1. Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

tel. 77 409 21 00

e-mail:

 

 1. Gmina Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel. 77 486 82 28

e-mail:

 

 1. Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 30 21

e-mail:

 

 1. Gmina Kłodawa

ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

tel. 63 273 01 01

e-mail:

 

 1. Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 69 40

e-mail:

 

Biuro projektu

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

budynek Starostwa Powiatowego w Opolu

pok. 309

Koordynatorzy projektu

Natalia Mróz-Złoty

Koordynator

Tel. 77 54 15 110

e-mail:

 

Anna Mikołaszewska

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 119

e-mail:

 

Manfred Kupka

Asystent koordynatora

tel. 077 54 15 172

e-mail:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg