Polecamy

Budowa świetlicy w Szydłowicach

Gmina Lubsza otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł do zadania pod nazwą „Budowa świetlicy w Szydłowicach”. W dniu 29.09.2011r. Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski podpisał z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się, że świetlica w Szydłowicach wybudowana zostanie do końca 2012r

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg