Polecamy

Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja

znak_KAPITAL_LUDZKI100.jpeg  UE+EFS_L-kolor100.jpeg

Poddziałanie 9.1.2.
W miesiącu wrześniu 2012r. Gmina Lubsza rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza-II edycja.
W ramach projektu 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubsza – PSP Lubsza, PSP Czepielowice, PSP Mąkoszyce, PSP Dobrzyń - prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów
z klas I-III. Uczniowie biorą udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi,
- zajęcia logopedyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych z matematyki i przyrody,
- zajęcia informatyczne,
- zajęcia artystyczne,
- język angielski,
- plastyka.
Projekt potrwa do końca grudnia 2012r.
Całkowita wartość projektu wynosi 118.869,50 zł i w 100% dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg