Polecamy

Informacja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Schowek01.jpeg
Oddział w Brzegu
tel., fax. 77-416-23-63
e-mail: o-brzeg@piorin.gov.pl
  
 
KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
 
 
 
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski
Agrofag: Chowacz brukwiaczek
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu: 15.04.2013
 
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza brukwiaczka.
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
 
Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi
5-7oC a temperatura otoczenia osiągnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodują chrząszcze oraz larwy. Największe szkody wyrządzają larwy, które żerują w rdzeniu łodygi
aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.
 
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
 • stwierdzenia od 2-4 chrząszczy na 25 roślinach
 • odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 10 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
·         prawidłowej agrotechniki
·         izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
·         wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
 
 
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski
Agrofag: Chowacz czterozębny
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu:15.04.2013
                                                                                                                                                              Uszkodzenia łodyg
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza czterozębnego.
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza czterozębnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
 
Chrząszcze chowacza czterozębnego pojawiają się na plantacjach rzepaku wiosną, kilka dni
po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrządzają chrząszcze oraz larwy. Chrząszcze żerując wygryzają otwory na liściach, uszkadzają również ogonki liściowe. Larwy natomiast drążą korytarze w ogonkach liściowych, łodydze i szyjce korzeniowej roślin. Uszkodzenia roślin są bramą wejściową dla chorób grzybowych.
 
Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
·         stwierdzenia 6 chrząszczy na 25 roślinach lub
·         odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 20 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu
 
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
·         prawidłowej agrotechniki
·         izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
·         wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną
 
 
 • Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
  z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani
  do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.
 
UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg