Polecamy

EDUKACJA I TURYSTYKA W GMINIE LUBSZA

W celu sprostania ciągłemu wzrostowi ruchu turystycznego pieszego, rowerowego i samochodowego na terenie nadleśnictwa Brzeg zostało wyznaczonych szereg szlaków turystycznych, trasy rowerowe oraz przy głównych drogach publicznych miejsca postoju i wypoczynku dla turystów zmotoryzowanych. Przez tereny Nadleśnictwa biegną trzy szlaki turystyczne: żółty, zielony i niebieski.

Żółty szlak turystyczny /13,7 km/ rozpoczyna się w Brzegu i biegnie przez Kościerzyce, Piastowice, Lubszę, rezerwat przyrody "Lubsza" do Rogalic w którym znajduje zabytkowy park wiejski.

Zielony szlak /turystyczny 40,0 km/ biegnący poprzez tereny dwóch obrębów leśnych tworzy pętlę zaczynającą się w Brzegu i biegnie przez Błota, BOrucice, Rogalice, Tarnowiec, Nowy Świat, Kurznie, Karłowice, Stare Kolnie, Stobrawę i Kościerzyce do Brzegu.

Niebieski szlak turystyczny /42,7 km/ zabytków polichromii tworzący pętlę na południe
od Brzegu zaczyna się w Brzegu i biegnie przez Pawłów, Kruszynę, Strzelniki, Olszankę, Krzyżowice, Obórki, Przylesie, rezerwat przyrody "Przylesie", Bierzów, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Zielęcice, Brzezina do Brzegu.

Dla turystów uprawiających jazdę rowerową została wyznaczona w porozumieniu
z nadleśnictwem trasa rowerowa tworząca pętlę biegnącą poprzez tereny dwóch obrębów leśnych. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe są w terenie trwale oznaczone.

Dodatkowo została wyznaczona trasa edukacyjna z tablicami informacyjnymi, tworząca pętlę od miejscowości Rogalice, poprzez kompleks leśny w okolicach rezerwatu przyrody "Lubsza" i powrót do Rogalic o długości 7 km oraz druga trasa biegnąca wokół rezerwatu "Lubsza"
o dł. 2,3 km.

 

Opis ścieżek trasy edukacyjnej:

I etap przeznaczony do zwiedzania pieszo prowadzi wzdłuż żółtego szlaku turystycznego od wejścia do Rezerwatu przyrody Lubsza linią oddziałową dzielącą ten rezerwat, okrążając liniami oddziałowymi oddziały 254 i 253 do parkingu w oddz. 253 d, przy szosie Lubsza – Mąkoszyce. Trasa ma długość 2300 m a czas zwiedzania wynosi 2 godziny. Ścieżka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży młodszych klas szkół podstawowych. Na trasie ścieżki urządzonych jest 10 stacji edukacyjnych związanych tematycznie ze zwiedzanym fragmentem lasu i wyposażonych w eksponaty pełniące jednocześnie rolę użytkową;

II etap – ścieżka rowerowo - piesza o długości trasy 7 km i czasie zwiedzania 4 – 6 godzin. Początek zwiedzania znajduje się na parkingu leśnym w oddz.197 Leśnictwa Rogalice. Parking wyposażony jest w tablicę z mapą nadleśnictwa z oznakowanymi rezerwatami przyrody, miejscami postoju pojazdów, itp., 2 wiaty oraz ławki i stoły. Na parkingu wydzielone jest miejsce na ognisko i grill, umieszczona jest tablica o obowiązujących w lesie zakazach. W wyposażeniu znajduje się kontener na śmieci oraz kosze drewniane 4 szt. Ścieżkę rozpoczyna tablica z mapą przebiegu ścieżki opisująca jej walory. Ścieżka urządzona jest tak, aby osoby zwiedzające, które nie mogą zwiedzić całej trasy ścieżki z powodu ograniczeń czasowych lub sprawnościowych mogły zapoznać się z jej zasadniczą częścią przedstawiającą ogólną problematykę gospodarki leśnej i jej działów, ochrony lasu i przyrody oraz ich wielofunkcyjnej roli. Z tego względu początkowy odcinek trasy posiada zagęszczoną ilość stacji edukacyjnych z większą ilością tablic. Odcinek ten o długości 1600 m. (z trasą powrotną) zwiedza się ok. 1,5 – 2 godzin. Tablice rozmieszczone przy dalszej trasie związane są tematycznie z gospodarczymi i przyrodniczymi obiektami w miejscu ekspozycji.

Cała trasa ścieżki oznakowana jest tabliczkami kierunkowymi.Ścieżka jest obiektem rozwojowym, tzn. na istniejącej trasie ścieżki można uzupełniać tablice tematyczne w miarę wystąpienia aktualnych zjawisk przyrodniczych lub gospodarczych, można poszerzać w miarę możliwości finansowych, poruszoną tematykę lub wnosić aktualności z życia lasu

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg