Polecamy

Ogólne informacje

Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około 213 km2 i jest największą pod względem obszaru gminą w województwie, tworzy ją 31 miejscowości - 21 sołectw i 10 przysiółków. 3.jpeg

Gmina położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, jej zachodnie granice są zarazem granicami województw opolskiego i dolnośląskiego. Od południa graniczy z Miastem Brzeg i Gminą Brzeg, a ich naturalną granicą jest rzeka Odra.
W części północno-wschodniej gmina graniczy z gminami Namysłów, Świerczów
i Popielów.

Lubsza jest gminą rolniczą - 45,5% powierzchni gminy zajmują użytki rolne - około 1/3 stanowią dobre gleby klas I - III, pozostała zaś część, zwłaszcza na północy gminy to gleby piaszczyste i mało urodzajne, klas IV - VI.

Około 46% powierzchni stanowią lasy, w których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie gminy usytuowana jest część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice.

W północno-wschodniej części przebiega linia kolejowa Opole - Wrocław - Nadodrze ze stacjami kolejowymi w Mąkoszycach i Rogalicach.
Przez gminę przebiegają dwie główne drogi :
- nr 457 - Pisarzowice – Opole ( droga wojewódzka),
- nr 39 - Brzeg - Lubsza – Namysłów (droga krajowa).

Położenie gminy w dolinie Odry (część gminy leży poniżej poziomu wody) spowodowało, iż na tym terenie znaczne były skutki powodzi z lipca 1997 roku. Zalanych zostało 13 miejscowości w gminie, łącznie pod wodą znalazło się około 69% powierzchni gminy. Pod wodą znalazło się 72% budynków mieszkalnych, ucierpiało przeszło 6.200 mieszkańców.

Położenie gminy w obszarze bezpośredniego i pośredniego zagrożenia powodziowego może stanowić o podejmowanych na tym terenie przyszłych działaniach - nie powinno się na tym obszarze: prowadzić wielkoprzestrzennych upraw polowych, składować wszelkich materiałów, lokalizować zakładów wykorzystujących szkodliwe substancje, można natomiast użytkować te tereny jako trwałe użytki zielone, sadzić drzewa i krzewy, przeznaczyć teren pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową.

 Dzieje gminy Lubsza sięgają historii bardzo odległej czasowo. Na podstawie wykopalisk i badań archeologicznych prowadzonych na terenie gminy ustalono, że pierwsze ślady człowieka pochodzą ze środkowego okresu kamienia, czyli mezolitu.

Pierwsze wzmianki pisane dotyczące powstania miejscowości Lubsza datują się w dokumentach z 1284r. Założycielem wsi Lubsza był Książę wrocławski Henryk IV, który sprawował władze na tym terenie w latach 1266-1290. Do końca XVIII wieku miejscowość Lubsza pod względem narodowościowym była wsią całkowicie polską.

 4.jpeg  2.jpeg 1.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg