Polecamy

Jednostki organizacyjne

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy, ul. Szkolna 1a; 49-313 Lubsza; tel. 774120830

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1a; 49-313 Lubsza; tel 77 4118616

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach, w skład którego wchodzi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4; 49-315 Mąkoszyce, tel. 774124318

2) Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach, ul. Kolejowa 1; 49-315 Mąkoszyce;  tel. 774124318

4.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, w skład którego wchodzi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II wojny światowej w Czepielowicach, Czepielowice 31; 49-314  Pisarzowice; tel 774120220    

2) Przedszkole Publiczne w Kościerzycach; Kościerzyce 64; 49-314 Pisarzowice, tel. 774120220

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy, w skład którego wchodzi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Lubszy, ul. Szkolna 2. Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Szkoła Filialna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dobrzyniu 35; 49-313 Lubsza,  tel. 774120841

2) Publiczne Przedszkole w Lubszy; ul. Szkolna 1; 49-313 Lubsza; tel. 77 4120841

 

Spółka gminna:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

Śmiechowice 20; 49-314 Pisarzowice
tel. 77 411-96-60