Polecamy

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243)

Wójt Gminy Lubsza informuje osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się o możliwości skorzystania ze środków wspomagających komunikowanie się przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Lubszy.

Środkami wspomagającymi komunikowanie się w Urzędzie Gminy w Lubszy są:

·poczta elektroniczna:

·elektroniczna skrzynka podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej: http://epuap.gov.pl

·FAX: 77 411 86 30

Urząd Gminy w Lubszy zapewnia również możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego przez osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na
3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia takiego można dokonać w wybranej, poniższej formie:

·       pisemnie na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 ,49-313 Lubsza,

·       faksem 77 411 86 30,

·       pocztą elektroniczną na adres: ,

·       za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

·   bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubszy u każdego z pracowników Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016).

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg