Polecamy

Bezpieczniej z Dzielnicowym

Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą.
 
Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.
Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin. 
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.
 
Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.
 
 
Rejon nr XIII
 
 asp. sztab. Mariusz GROMEK

miejscowości: Błota, Borucice, Dobrzyń, Garbów, Lubsza, Leśna Woda, Michałowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice, Raciszów, Rogalice. przysiółki – Lednica, Smolarnik.
 

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Punkcie Przyjęć Interesantów w Lubszy /przy Urzędzie Gminy/ ul. Brzeska 16 w godzinach służby bądź pod numerem telefonu 077 411 8588.
 

Z dzielnicowym można się kontaktować pod numerem telefonu 077 424 0021 lub w Rewirze Dzielnicowych w Brzegu na ul. Robotniczej 12 /budynek "B" Urzędu  Miasta Brzeg/ pok. nr 10.

 

 

Rejon nr XII


 asp. Krzysztof BOBROWSKI
 

miejscowości: Czepielowice, Kościerzyce Lubicz, Nowe Kolnie, Piastowice, Śmiechowice, Mąkoszyce, Nowy Świat, Roszkowice, Tarnowiec, przysiółki - Czepielowice - Stawy, Piastowiczki, Złotówka, Borek, Kopalina.
 

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Punkcie Przyjęć Interesantów w Lubszy /przy Urzędzie Gminy/ ul. Brzeska 16  w godzinach służby bądź pod numerem telefonu 077 411 8588.
 

Z dzielnicowym można sie kontaktowac pod numerem telefonu 077 4240021 lub w Rewirze Dzielnicowych w Brzegu na ul. Robotniczej 12 /budynek "B" Urzędu Miasta Brzeg/ pok. nr 10.