Polecamy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2016 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

Zadanie będzie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach VII naboru konkursu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Załączniki:

DOCzaproszenie.doc

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

DOCzałącznik nr 2 - oświadczenie z art 22 ust 2 nowe.doc

DOCzałącznik nr 3 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc

PDFumowa.pdf

DOCXprojekt umowy.docx

XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls

XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls

DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc

DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx

DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx