Polecamy

Ogłoszenie

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2013

Dokumenty poniżej do pobrania:

PDFogloszenie.pdf

PDFprotokol.pdf