Polecamy

DOFINANSOWANIE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W LUBSZY

Wójt Gminy otrzymał dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Lubsza. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał nam na ten cel 61 235,50zł. 

Wniosek dotyczył dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu – ok. 90 ton, z 95 nieruchomości, których właściciele wyrazili chęci wzięcia udziału w programie. Koszt utylizacji i transportu azbestu wynosi 72 041,76 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał Gminie Lubsza 85%  dofinansowania.

Obecnie trwają czynności związane z wyborem wykonawcy tego zadania. Po ich zakończeniu zostanie podpisana umowa na realizację programu.

                                                                                                                            

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg