Polecamy

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY LUBSZA

Informujemy, iż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach prowadzona jest bezpłatna terapia dla dzieci z problemami w nauce  i w zachowaniu Metodą EEG i RSA Biofeedback.
Metoda EEG – Biofeedback jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą terapeutyczną polecana szczególnie dzieciom :
✔     z problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD, ADD)
✔     zaburzeniami emocji (lęki, agresja, apatia)
✔     z zaburzeniami samooceny
 
Warunkiem uczestnictwa w terapii jest dostarczenie zaświadczenia od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG – Biofeedback.
 
RSA – Biofeedback jest nowoczesną metodą treningową służącą do wypracowania i utrwalania nawyku prawidłowego oddychania przeponowo- relaksacyjnego.
   Systematyczne treningi tą metodą prowadzą do osiągania lepszych rezultatów        w nauce i sporcie, a także zmniejszają agresje u dzieci, zwiększają koncentrację uwagi i odporność na stres. Metoda ta zapewnia nie tylko lepsze rezultaty w nauce, ale poprzez udział w treningach uczeń nabywa praktycznych umiejętności prawidłowego oddychania i panowania nad ciałem, uczy się radzić sobie ze stresem oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 
Szczegółowych informacji dot. warunków uczestniczenia dziecka w terapii udziela Pani Katarzyna Wasilewska - pedagog szkolny.

Tel. (77) 412 02 20

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg