Polecamy

Zapytanie ofertowe zajecia doradca zawodowy

ZAPYTANIE OFERTOWE       
W związku z realizacją projektu pn. „ Plecak kluczowych kompetencji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
 
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć i warsztatów  dla uczniów i uczennic Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z obszaru Stobrawski Zielony Szlak. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicach informacyjnych szkół na obszarze Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak , zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz na stronach gmin w których siedzibę mają szkoły objęte wsparciem celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Dokument do pobrania:

 DOCzapytanie ofertowe zajecia doradca zawodowy-2.doc (318,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg