Polecamy

„ Plecak kluczowych kompetencji” - materiały dydaktyczne

 W związku z realizacją projektu pn. „ Plecak kluczowych kompetencji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakup materiałów dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic 4 Szkół Podstawowych i jednego Gimnazjum należących do obszaru Stobrawski Zielony Szlak. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz gmin w których znajdują się szkoły objęte projektem( Lubsza, Pokój).

Do pobrania:

PDFZapytanie ofertowe -materialy dydaktyczne Plecakkluczowych kompetencji.pdf (779,94KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg