Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 

Lubsza, dnia 25.08.2014r.

 

Ogłoszenie Wójt Gminy Lubsza

 

Działając  na  podstawie  Uchwały  Nr LIV/378/2010  Rady Gminy Lubsza  z  dnia 21 października 2010 r.  w  sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji , jej rozliczania oraz sposobu  kontroli wykonania  zleconego  zadania,

informuję  o złożonej  ofercie  na realizację  zadania publicznego .

Parafia Rzymskokatolicka  p. w. Nawiedzenia   Najświętszej Marii Panny  w Lubszy    złożyła   z   własnej  inicjatywy  ofertę z dnia 18.08.2014r na  realizację  I etapu zadania  celu publicznego : „Remont   ogrodzenia cmentarza parafialnego w Michałowicach  , na  działce  Nr  151/1, 151/2”.

Cmentarz  parafialny w  Michałowicach , Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Nawiedzenia  Najświętszej Marii Panny w Lubszy  służy  zaspokajaniu  potrzeb zbiorowych  lokalnej społeczności . Dokonywany jest  tam pochówek osób  o  rożnych  wyznaniach .

 

W ocenie  Wójta  oferent  posiada możliwości  zarówno prawne, organizacyjne jak  i merytoryczne do powierzenia przez Gminę realizacji zadania objętego ofertą.

 

Wysokość przyznanych środków  nastąpi na zasadzie dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy  zawartej  pomiędzy Gminą a oferentem do kwoty  14 000,00zł.

 

Informacja z oceny oferty dostępna jest na stronie internetowej bip.lubsza.tensoft.pl   oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg