Polecamy

Ogłoszenie

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Lubsza ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2016 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza.

Nabór wniosków będzie trwał od 25 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok.12 komplet dokumentacji.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz ze strony internetowej Urzędu: bip.lubsza.ug.gov.pl

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Lubsza otrzyma dotację na zadanie
z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota (ok. 15%) to wkład własny, który leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Lubsza będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 30 września 2016 r.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pok.12, w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4118630 wew. 134.

Do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (47,50KB)

DOCXInformacja o wyrobach zawierających azbest.docx (16,86KB)

DOCXupoważnienie.docx (13,68KB)

DOCXoświadczenie.docx (10,90KB)

DOCocena stanu bezpiecznego użytkowania.doc (59,00KB)

PDFProgram usuwania wyrobów azbestowych.pdf (1,30MB)

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg