Polecamy

Wójt Gminy informuje

Wójt Gminy informuje mieszkańców gminy Lubsza posiadających umowy na odbiór odpadów komunalnych z ZHK Sp. z o.o. w Brzegu, że w ramach podpisanych umów zakład oferuje:
·      odbiór odpadów wielkogabarytowych nieodpłatnie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym ze wskazaniem adresu, ilości, rodzaju odpadu;
·      odbiór odpadów budowlanych odpłatnie po zamówieniu kontenera na odpady budowlane;
·      odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niepłatnie po dostarczeniu go na teren ZHK Sp. z o.o. w Brzegu - ul. Saperska 1 przez poszczególnych klientów
tel. ZHK Sp. z o.o. w Brzegu - 77 4162677
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg