Polecamy

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent do spraw administracyjno- księgowych.

   

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Bogacka zamieszkała w Lubszy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Dorota Bogacka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko samodzielny referent do spraw administracyjno- księgowych. W postępowaniu konkursowym uzyskała największą łączną liczbę punktów spośród kandydatów biorących udział w konkursie.

Pani Dorota Bogacka  wykazała się wiedzą gwarantującą sprawną realizację zadań przewidzianych dla w/w stanowiska.

 

 Lubsza, 11 lipiec 2014r.                                                        

 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy

  (-) Krystyna Barbara Pacak

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg