Polecamy

Informacja

                                                                          Lubsza 11.06.2014 rok  
 
WÓJT GMINY LUBSZA 
BOGUSŁAW GĄSIOROWSKI
 
 
Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w miesiącu lipcu 2014 roku zwolnieni są z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi.
W pozostałych miesiącach roku 2014 opłata pozostaje bez zmian.
 
Mieszkańcy, którzy zapłacili za odpady selektywnie zbierane za miesiąc lipiec 2014 roku otrzymają zwrot na konto bankowe (po otrzymaniu stosownej informacji od mieszkańca do tutejszego Urzędu) lub opłata zostanie zaliczona na poczet kolejnych miesięcy roku 2014.
 
O wyżej wymienionej możliwości informowałem mieszkańców podczas tegorocznych zebrań wiejskichw miesiącu marcu, które odbyły się w 21 sołectwach Gminy Lubsza. Różnica między przychodami, a kosztami zagospodarowania  odpadów komunalnych selektywnie zbieranych pozwala na przyjęcie takiego rozwiązania finansowego.
 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg