Polecamy

Informacja

         Wójt Gminy Lubsza i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach

 informują, że z powodu wzrostu poboru i zapotrzebowania na wodę pitną w wyniku panujących upałów, wprowadza się zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów wodą uzdatnioną pobieraną z wodociągów.

Baner Cyfrowa Gmina