Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 

Lubsza, 16.04.2014r.

 OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  LUBSZA

 

 Informuję  wszystkich  mieszkańców  Gminy Lubsza o utworzeniu  od 01  września 2014r.  dodatkowej grupy  w  oddziale   przedszkolnym  w Szkole  Filialnej w  Dobrzyniu.

Rodzice, których dziecko nie zostało przyjęte w procesie  rekrutacji  do przedszkola  na  terenie  Gminy Lubsza  na rok szkolny 2014/2015, jak  również  rodzice  zainteresowani  objęciem  swojego  dziecka  wychowaniem  przedszkolnym,   mogą  ubiegać  się o przyjęcie dziecka  do  dodatkowej  grupy  w  oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Dobrzyniu.

Osoby  zainteresowane  przyjęciem dziecka do  oddziału przedszkolnego w  Szkole   Filialnej  w  Dobrzyniu,   powinny   złożyć   wniosek

w  sekretariacie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Lubszy ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza  w  terminie  do  20 maja 2014r.

W przypadku większej ilości zgłoszeń  niż  posiadanych miejsc , nabór   dzieci  odbędzie  się   w procesie   rekrutacji  zatwierdzonej  Zarządzeniem    Dyrektora   Zespołu   Szkolno  –   Przedszkolnego w Lubszy.

Informuję , że  oddział  przedszkolny w Szkole  Filialnej w  Dobrzyniu   czynny jest od  godziny 6.30 do 15.30  , gmina  zapewni  dowóz dziecka  do  oddziału   przedszkolnego   środkami  komunikacji   publicznej   (PKS) w ramach  istniejących  połączeń.

 

 

Telefon kontaktowy ZSP w Lubszy:

- 77 412-08-41

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg